czechpoint

    

Generální partner projektu Oranžový rok ve Všemyslicích

Partner projektu Projektová dokumentace k projektu Snížení energetické náročnosti a přístavba MŠ Neznašov
 

Poskytovatel grantu na dovýsadbu lipové aleje v Neznašově


Poskytovatel připojení k internetu
 

 


REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI VŠEMYSLICE
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/35.03369

 

 

FIRMY V NAŠÍ OBCI

Může Vás zajímat...

Novinky

Informace o připravované zkoušce sirén

Dovolujeme si Vás informovat o připravované zkoušce sirén:

 

Dne 7.10.2015 ve 12:00 proběhne, v rámci celostátní zkoušky SVV,  standardní pravidelný test prostředků varování a vyrozumění personálu JE. V rámci této zkoušky dojde ke spuštění sirén v závodním rozhlase a ke spuštění areálových sirén signálem „Akustická zkouška sirén“.

 

Půjde o pravidelnou zkoušku, která se obyvatel okolí ETE nijak nedotkne.

Výběrové řízení na strážníka MP Týn nad Vltavou

Starosta města Týn nad Vltavou vypisuje

Výběrové řízení na obsazení 4 pracovních pozic

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE

Nabízíme:

·         Platové zařazení - 5.platová třída dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (do úspěšného složení zkoušky)

·         Platové zařazení – 6-7. Platová třída (po úspěšném složení zkoušky)

·         Zajímavou, náročnou a odpovědnou práci s lidmi

·         Dobrý pracovní kolektiv

·         Pracovní poměr na dobu určitou (na dobu jednoho roku), poté na dobu neurčitou. 8-12ti hodinové služby, denní, odpolední, noční, víkendy, svátky

·         Nástup do pracovního poměru – dohodou

Požadujeme:

·         státní občanství ČR (viz §4 zákona 553/91 Sb. o obecní policii)

·         minimální věk 21 let (viz §4 zákona 553/91 Sb. o obecní policii)

·         vzdělání středoškolské s maturitou (viz §4 zákona 553/91 Sb. o obecní policii)

·         bezúhonnost dle § 4a) zákona 553/91 Sb. o obecní policii

·         spolehlivost dle § 4b) zákona 553/91 Sb. o obecní policii

·         zdravotní způsobilost dle § 4c) zákona 553/91 Sb. o obecní policii

·         úspěšné složení testů psychické způsobilosti

·         osobní iniciativu, časovou flexibilitu, schopnost samostatné práce i práce v týmu, dobrou komunikativnost s lidmi, odolnost vůči stresu, ochotu učit se novým věcem

·         znalost práce na PC (Word, Excel, internet, apod.)

·         řidičský průkaz skupiny B

Přihláška musí obsahovat:

·         jméno, příjmení

·         datum a místo narození

·         státní příslušnost

·         místo trvalého pobytu, číslo telefonu

·         číslo OP

·         datum a podpis

K přihlášce nutno doložit:

·         strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech týkajících se vypisovaného pracovního místa

·         zájmy a koníčky

·         výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

·         výpis z karty řidiče

·         ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

·         kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného studia

·         motivační dopis

Písemnou přihláškuje nutné předložit nejpozději do 9. 10. 2015 výhradně poštou, nebo přes podatelnu a to na adresu: Městský úřad Týn nad Vltavou, Městská policie, Bc. Martin Macháček, nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou Obálku označte „konkurz –strážník-neotvírat“.

 

 

Rekonstrukce v ZŠ Neznašov

 

Během letních prázdnin bylo rekonstruováno sociální zařízení v Základní škole Neznašov, vzhledem k již nevyhovujícím hygienickým a estetickým normám. Konkrétně se jednalo o opravu chlapeckých a dívčích WC, dále byly rekonstruovány toalety pro učitelský sbor a technická místnost.  Na tuto akci, jsme obdrželi finanční dar od ČEZ, a.s. ve výši 500 000,-Kč, za což děkujeme.

 

 

 

 

Copyright © 2013 Obec Všemyslice. Všechna práva vyhrazena.