Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  

1. Název

Obec Všemyslice

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Všemyslice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb. v platném znění.

Podle současného platného právního předpisu - zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů - je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním obce je zajištění veřejné správy (samostatná působnost) a výkon státní správy (přenesená působnost) v územním obvodu za podmínek stanovených zákony a jinými právními předpisy.

 

3. Organizační struktura

Podrobnosti zde

 

4. Kontaktní spojení

Poštovní adresa, adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Všemyslice
Neznašov 9
373 02 Neznašov

Obec Všemyslice dále jen „obec“ jako orgán veřejné moci shromažďuje a zpracovává osobní údaje. Na obec je možné se k         uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS zahb64r, emailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adrese Obec Všemyslice, Neznašov 9, 373 02 Neznašov. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro obec je Sdružení měst a obcí Vltava, 373 04 Chrášťany 79, zastoupené Ing. Miroslavem Jiříčkem, tel. č. 606751490, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Úřední hodiny

PO 8,00 – 17,00
ST 8,00 – 17,00
PÁ 8,00 – 12,00

 

Telefonní číslo, číslo faxu

385 721 737

 

Adresa internetové stránky

http://www.vsemyslice.eu

 

Adresa e-podatelny

Obec neprovozuje elekronickou podatelnu.

 

Další elekronické adresy

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: zahb64r

 

5. Případné platby lze poukázat

č.ú. 9122-231/0100 Komerční banka, a.s., pobočka Týn nad Vltavou, Horní Brašov 264

Účelem plateb jsou správní poplatky, místní poplatky, náklady řízení a další služby občanům a firmám. Variabilními symboly jsou označeny všechny platby a jejich číselné označení se mění dle charakteru platby. Všechny poplatky lze hradit v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet obce.

 

6. IČ

00245666

 

7. DIČ

CZ00245666

 

8. Dokumenty

 

Rozpočet

Rozpočet 2016

Rozpočet 2015

Rozpočet 2014

Rozpočet 2013

Dlouhodobý rozpočtový výhled 2011

Zpřesněný rozpočtový výhled 2011

 

9. Žádosti o informace

Podrobnosti zde

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podrobnosti zde

 

11. Opravné prostředky

Podrobnosti zde

 

12. Formuláře

Žádost o individuální dotaci 

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les zde

 

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Podrobnosti na Portále veřejné správy České republiky

 

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

v přípravě

 

Vydané právní předpisy

Podrobnosti zde

 

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Podrobnosti zde

 

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení nadřízeného orgánu není uplatňováno.

 

16. Licenční smlouvy

Obec Všemyslice nemá uzavřenou žádnou licenční smlouvu, nedisponuje žádným licenčním vzorem a neposkytla žádnou výhradní licenci.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

       Výroční zpráva za rok 2017

       Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2010

 

18. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací

Příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

 

19. Zpracování osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Obec Všemyslice provádí následující zpracování osobních údajů, které jí ukládá zvláštní zákon:

  • evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů
  • evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků v majetku obce
  • evidenci daní a poplatků
  • agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
  • agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • personální a mzdovou agendu
  • evidence dle zákona o správě daní a poplatků

 


Copyright © 2013 Obec Všemyslice. Všechna práva vyhrazena.