Projektová dokumentace MŠ Neznašov

Tímto informujeme veřejnost, že Obec Všemyslice v roce 2013 realizovala za pomoci nadačního příspěvku od Nadace ČEZ projekt: „Projektová dokumentace k projektu Snížení energetické náročnosti a přístavba MŠ Neznašov“

Číst dál...

Rekonstrukce oplocení - víceúčelové hřiště v obci Neznašov

Tímto informujeme veřejnost, že Obec Všemyslice realizovala projekt: „Rekonstrukce oplocení - víceúčelové hřiště v obci Neznašov“

Číst dál...

Region plný možností - Obec Všemyslice a okolí

Tímto informujeme veřejnost, že Obec Všemyslice realizovala projekt: „Region plný možností - Obec Všemyslice a okolí“

Číst dál...

Oprava požární nádrže Bohunice

Tímto informujeme veřejnost, že v obci Bohunice byl realizován projekt: „Oprava požární nádrže Bohunice“

Číst dál...

Modernizace místních komunikací Všemyslice

 
Základním cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro rozvoj sídelních funkcí obce Všemyslice a zvýšení kvality života obyvatel obce prostřednictvím zkvalitnění dopravní infrastruktury. Předmětem předkládaného projektu byla modernizace (rekonstrukce) vybraných úseků místních komunikací obce Všemyslice. Realizací projektu došlo nejen k lepší dopravní obslužnosti obyvatel obce, ale také ke zvýšení bezpečnosti dopravy a občanů obce, k lepšímu napojení na nadřazenou silniční síť a k odstranění dvou bodových závad na řešených komunikacích. Celková délka řešených úseků byla 3,78 km. (3 782 m)

Číst dál...


Copyright © 2013 Obec Všemyslice. Všechna práva vyhrazena.