Územní plán

Územní plán obce Všemyslice

Název   Dokument
     
Územní plán Všemyslice   icon-pdf
N1 Základní členění   icon-pdf
N2 Hlavní výkres   icon-pdf
N3 Technická infrastruktura   icon-pdf
N4 VPS   icon-pdf
O1 Výkres širších vztahů  
O2 Koordinační výkres   icon-pdf
O3 ZPF   icon-pdf

 

Změna č. 1 územního plánu Všemyslice - dokumenty ke stažení

 

Název   Dokument
     
Z1 Všemyslice desky desky   icon-pdf
Z1 Všemyslice desky obsah   icon-pdf
Z1 Všemyslice hlavní výkres Všeteč   icon-pdf
Z1 Všemyslice hlavní výkres Neznašov   icon-pdf
Z1 Všemyslice hlavní výkres Slavětice Všemyslice   icon-pdf
Z1 Všemyslice hlavní výkres Všeteč   icon-pdf
Z1 Všemyslice koordinační výkres Bohunice   icon-pdf
Z1 Všemyslice koordinační výkres Neznašov   icon-pdf
Z1 Všemyslice koordinační výkres Slavětice Všemyslice   icon-pdf
Z1 Všemyslice koordinační výkres Všeteč   icon-pdf
Z1 Všemyslice širší vztahy   icon-pdf
Z1 Všemyslice text   icon-pdf
Z1 Všemyslice VPS Bohunice   icon-pdf
Z1 Všemyslice VPS Neznašov   icon-pdf
Z1 Všemyslice VPS Slavětice Všemyslice   icon-pdf
Z1 Všemyslice VPS Všeteč   icon-pdf
Z1 Všemyslice základní členění území Bohunice   icon-pdf
Z1 Všemyslice základní členění území Neznašov   icon-pdf
Z1 Všemyslice základní členění území Slavětice Všemyslice   icon-pdf
Z1 Všemyslice základní členění území Všeteč   icon-pdf
Z1 Všemyslice ZPF Bohunice   icon-pdf
Z1 Všemyslice ZPF Neznašov   icon-pdf
Z1 Všemyslice ZPF Slavětice Všemyslice   icon-pdf
Z1 Všemyslice ZPF Všeteč   icon-pdf

 


Copyright © 2013 Obec Všemyslice. Všechna práva vyhrazena.