Vyhlášené veřejné zakázky

 

Veškeré informace o veřejných zakázkách obce Všemyslice jsou uveřejňovány na profilu zadavatele: http://www.profilyzadavatelu.cz/profil/obevsemys/

Co je to Profil zadavatele?
Jedná se o adresu elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup. Zadavatel je povinen zřídit „profil zadavatele“ na základě § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace k veřejným zakázkám, které byly realizovány před spuštěním Profilu zadavatele jsou archivovány na Obecním úřadě obce Všemyslice.

 

4. 9. 2014

  Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Všemyslice icon-pdf

 

18. 8. 2014

  Výzva k podání nabídky
  Všemyslice - obnova rybníků icon-pdf

Veřejné zakázky - archiv

 

7. 11. 2013

  Výzva k podání nabídek pro zadávací řízení projektu v rámci Operačního programu životní prostředí
  Revitalizace stromořadí v obci Všemyslice a části obce Neznašov icon-pdf

    zadávací dokumentace icon-pdf

    průvodní zpráva icon-pdf

    výkaz výměr icon-pdf

    doplnění - smlouva (20.12.2013) icon-pdf

    doplnění - přílohy smlouvy (20.12.2013) icon-pdf

 

31. 3. 2012

  Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení - Poskytnutí úvěru icon-pdf

    krycí list nabídky icon-pdf

    účetní výkazy zip_icon

    dlouhodobý rozpočtový výhled icon-pdf

    rozpočet 2012 icon-pdf

    doplnění informací (19.4.2012) icon-pdf

    doplnění informací - aktualizace (24.4.2012) icon-pdf


Copyright © 2013 Obec Všemyslice. Všechna práva vyhrazena.