Obecně závazné vyhlášky

 

Název  Schváleno Účinnost od Dokument
Obecně závazná vyhláška - Požární řád 22.2.2018 15.3.2018

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

20.12.2016 15.1.2017

Vyhláška o místním poplatku ze vstupného

 

20.12.2016 15.1.2017

Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

20.12.2016 15.1. 2017

Vyhláška o veřejném pořádku a čistotě

 

16.12.2010 1.1.2011 zde

Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní se stavebním odpadem na území obce Všemyslice

19.12.2012 15.1.2013  zde

Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Všemyslice

11.3.2015 1.4.2015 zde

Vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity

16.12.2010 1.1.2011 zde

Vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

 

16.12.2010 1.1.2011 zde
Vyhláška o místním poplatku ze psů 16.12.2010 1.1.2011 zde
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


Copyright © 2013 Obec Všemyslice. Všechna práva vyhrazena.