Osada Bohunice

Osada ležící asi 2 km jižně od Neznašova.


První zprávy o Bohunicích jsou z let 1379 - 90. Vesnice byla v majetku arcibiskupství pražského, spolu s Týnem nad Vltavou. V Bohunicích bylo podle záznamů 20 lánů a 46 stálých osadníků. Tito osadníci mimo svých jiných robotních povinností také vozili dřevo k plavení na Vltavě.

Za třicetileté války zůstalo v Bohunicích jen 6 gruntů. Počátkem 70. let 18. století nastala v kraji velká neúroda a po ní hladomor. V roce 1771 zemřelo 23 osadníků a v roce 1772 to bylo 54 osadníků.

Za napoleonských válek bylo v Bohunicích 143 mužů a 174 žen. V roce 1799 procházela krajem vojska ruského cara Pavla I. V Bohunicích bylo umístěno 40 mužů a 18 koní. I v ostatních okolních vesnicích leželo vojsko. Později procházelo Bohunicemi i vojsko francouzské. Vojáci ve statcích rabovali, brali seno, oves a domáhali se kořalky.

V roce 1817 v obci řádily a loupežily cikánské tlupy. Dobytčí mor postihl vesnici roku 1831 a o osm let později zničilo krupobití veškerou úrodu. V roce 1840 měly Bohunice 507 obyvatel v 57 statcích. Ještě po zrušení roboty jsou známi tři rychtáři: v letech 1817 - 24 V. Kotrba, 1831 M. Masák a 1839 M. Klimeš.

Památník 1. světové války s českým lvem pro 12 padlých s medailónky obětí. Na přední části je nápis: "28.X.1918. Zdrceni jsou a poraženi vrazi, nám o svobodě vyplní se sen, ó, vážíme si ho bratři drazí, vždyť nejdražší je krví vykoupen" A pokračuje: "Věnovali ochotníci bohuničtí s přispěním občanů 1920".

 

p1010946 p1010947 p1010949 p1010950 p1010951 p1010952 p1010954 p1010955

Copyright © 2013 Obec Všemyslice. Všechna práva vyhrazena.