Osada Kořensko

Dnes zaniklá osada
Kořensko, lokalita ležící asi 0,5 km od Neznašova směrem severním.

Nachází se pod soutokem Vltavy s Lužnicí. Dnes je toto území částečně zatopeno a bohužel zde nenajdete už ani jednu původní stavbu. Avšak Kořensko bývalo spojeno s děním na řece Vltavě, v neposlední řadě také s plavením dřeva a s voraři.

Název tohoto místa sahá do 16. století, kdy kořenský mlýn (obrázek jeho nejstarší fotografické podoby vlevo) vlastnil rod Kořenských z Terešova. Okolo mlýna se časem rozrostlo ještě několik stavení, které tvořily starou osadu Kořensko. V roce 1713 se připomíná hostinec, kde se podávalo pivo z neznašovského pivovaru (stál na pravém břehu a zanikl kolem roku 1912).

Při mlýně (na levém břehu) bylo zařízení na chytání ryb, hlavně lososů. Od roku 1541 nařizovala vrchnost poddaným, tzv.. rybákům, lovit ryby pro potřeby zámku. Na mlýn dosazovala vrchnost (Berchtoldové) mlynáře s povinností další služby ke dvoru. Na kořenském mlýně, jehož mladší podobu (po požáru) vidíte na fotografii vpravo, bývala také pila, olejna na tlačení oleje a hospoda se šenkem piva z neznašovského pivovaru.

Do roku 1900 mlynařila rodina Markesů. Dalším mlynářem byl Petr a za něho byla na Kořensku i pekárna. Mlýn vyhořel v roce 1929 a pak znovu v roce 1930. Po druhém požáru byl postaven mlýn nový. Na snímku vlevo také vidíte jez ve tvaru "Z", vpravo byla propust ("šlajsna").

Objekt čp. 24 vlevo od mlýna , původně obytné stavení, později sloužil jako ozdravovna pro školní křesťanskou mládež z tehdejší organizace YWCA. Mlýn a všechna ostatní stavení musela ustoupit orlické přehradě.

O něco níže po proudu Vltavy nyní stojí vodní dílo Kořensko, které bylo dostavěno v roce 1992. Tato malá přehrada je od Orlické přehrady směrem proti proudu Vltavy první a navazující přehradou. K dispozici je zde plavební komora, jež je používána pro osobní lodní dopravu. Tou se můžete proti proudu dostat až do Týna nad Vltavou k mostu a asi 0,5 km proti proudu Lužnice.

 

p1010889 p1010890 p1010891 p1010892

Copyright © 2013 Obec Všemyslice. Všechna práva vyhrazena.