Obec Neznašov

Neznašov je malá ves ležící v okrese České Budějovice asi 3 km západně od Týna nad Vltavou nad soutokem řek Lužnice a Vltavy v nadmořské výšce 426 m.

První zmínky o vsi pocházejí z roku 1491. Po roce 1541 zde byla postavena tvrz, která však nezůstala zachována. Na jejím místě (na dnešní návsi) byl okolo roku 1800 postaven empírový zámeček. Zajímavostí je zdejší hřbitov u kostela Nejsvětejší Trojice, kde se uchovaly kapličky s lidovými malbami podobné kapličkám v nedalekých Albrechticích nad Vltavou.

Za kostelem Nejsvětejší Trojice stojí nad srázem k Vltavě barokní kaple z 18. století - hrobka rodu Berchtoldů v Neznašově. Stojí asi 200 m za místním hřbitovem, nad srázem vyhlídky na soutok řek Vltavy a Lužnice. Jde o novobarokní stavbu z roku 1930, která byla postavena nákladem rodiny JUDr. Schnöblinga. Má podobu rozměrné kaple. Složitý půdorys stavby má podobu řeckého kříže. Východní část tvoří polokruhové kněžiště. Výrazným prvkem stavby je vysoký volutový štít se železným křížem, ukotveným na vrcholu. Nad dveřmi je nápis: "V náruči Boží, z které jsme vyšli, se navečer všichni sejdeme zas". Hrobka se postupně dostala do velmi špatného stavu a byla značně zdevastována. Přechází do vlastnictví České republiky a ta ji bezúplatně v roce 1996 předává Obci Všemyslice. Obec v letech 1999 - 2000 provádí nákladnou rekonstrukci. Smuteční plastika v interiéru hrobky rodů Berchtoldů v Neznašově je umístěna vpravo za vchodem do hrobky. Ze skalní plošiny pod kaplí je pěkný výhled na soutok Vltavy s Lužnicí.

Jihovýchodně od vsi v údolí Bohunického potoka je židovský hřbitov ze 17. století, který byl založen po vypuzení židů z Týna nad Vltavou. Na levém břehu Vltavy proti ústí řeky Lužnice jsou zachovány pozůstatky pravěkého knovízského hradiště z mladší doby bronzové. Nedaleko obce (asi 1 km po proudu Vltavy) byla v roce 1992 uvedena do provozu hydroelektrárna jako součást vodního díla Kořensko.

 

p1010861 p1010862 p1010863 p1010867 p1010869 p1010870 p1010871 p1010872 p1010873 p1010874 p1010881 p1010882 p1010883 p1010884 p1010885 p1010886 p1010887 p1010904 p1010905 p1010906 p1010908 p1010911

Copyright © 2013 Obec Všemyslice. Všechna práva vyhrazena.