Osada Slavětice

Osada ležící asi 2 km jihozápadně od Neznašova.

Původně zřejmě nepatřily ani k Všemyslicím, ani k Neznašovu, ale byly asi majetkem vladyků Březských, sídlících v Hrádku - Březí. Od poloviny 15. století je drželi rytíři Bejšovci z Býšova. Roku 1520 zde byli pány bratři Jan a Mikuláš z Úšavy.

Krátce po nich koupil Slavětice Jan Nebřehovský z Nebřehovic. Dalším majitelem roku 1556 byl Zikmund Malovec z Libějovic. V roce 1604 koupil Slavětice Bohuslav Kestřanský z Údraže. Poddaní vykonávali robotu na nevelikém dvoře slavětickém.

Roku 1635 koupil zpustlé a opuštěné Slavětice Humprecht Račín z Račína a od roku 1651 byl jejich držitelem Adam Václav Maxmilián Lipovský z Lipovic. Od roku 1680 připadl majetek obci Nového Města pražského.

Za patnáct let koupil Slavětice Zikmund Ludvík, hrabě z Trautsmandorfu a připojil je k protivínskému panství. Posléze se dostaly do majetku Schwarzenberků, ve kterém zůstaly až do zrušení roboty. K Neznašovu přešly Slavětice kolem roku 1713.

 

p1010943 p1010944 p1010945

Copyright © 2013 Obec Všemyslice. Všechna práva vyhrazena.