Osada Všeteč

Osada ležící asi 3 km vzdušnou čarou směrem na západ od Neznašova.


Na kopci na okraji osady můžete shlédnout pěknou kapličku, datovanou 1811.

První zmínka o Všeteči je z roku 1654. Patřila tehdy opatství libějovickému. Nese jméno pravděpodobně podle sedláka Všetečky (osada se původně jmenovala Všetečka).

Jméno Všeteč se uvádí až v roce 1840. V roce 1654 tu byly tři chalupy a tak tomu bylo ještě v roce 1714.

Ves patřila pod rychtu všemyslickou, třebaže panstvím byly stále Libějovice.

V roce 1883 byl starostou obce Všemyslice na tříleté období Souhrada ze Všeteče. V roce 1883 se Všeteč na přání knížete Schwarzenberka osamostatnila. V přímém sousedství Všeteče vznikly další osady. Karlov I patřil do Všemyslic a Karlov II do Albrechtic.

Budova školy z roku 1909 nese na průčelí nápis "Škola základ života". První zde působící učitel byl do roku 1928 Ferdinand Stočes, po něm Bohuslav Suchan do roku 1939. Dalším učitelem byl Vlastimil Vokůrka. Byl nejen vynikajícím pedagogem, ale věnoval se plně i osvětové činnosti a kultuře. Po něm zde učila do roku 1967 Marie Žáčková. Také ona věnovala hodně času kultuře. Po ní dojížděl do zdejší školy učitel Bartoloměj Toncar, dále František Štaigr z Týna. Posledním učitelem byl do roku 1973 rodák Karel Podlaha. Když byla škola zrušena, učitel Podlaha nastoupil v Neznašově. V budově školy byla v letech 1957 - 64 umístěna mateřská školka. Dnes je zde klubovní místnost a výčep piva.

 

p1010916 p1010917 p1010919 p1010920 p1010921 p1010924 p1010926 p1010927 p1010928 p1010930 p1010933 p1010934 p1010935 p1010937 p1010938 p1010939 p1010940 p1010941 p1010942

Copyright © 2013 Obec Všemyslice. Všechna práva vyhrazena.